Πρόγραμμα υποτροφιών για ναυτιλιακές σπουδές

Προγράμματα
4.000
Πρόγραμμα υποτροφιών για ναυτιλιακές σπουδές
Συμμετέχουν τα ιδρύματα BCA College, Νew York College, Metropolitan College και ο όμιλος RINA
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
02/08/2018 | 13:17

Το νέο κύκλο του ετήσιου προγράμματος υποτροφιών για ναυτιλιακές σπουδές προκηρύσσει η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ).

Στόχος του προγράμματος ύψους 4.000 ευρώ, είναι η ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ναυτιλιακά και ταυτόχρονα η επιβράβευση της αριστείας.

(1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ RINA

 • O RINA HELLAS προκηρύσσει 1 υποτροφία για εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο RINA Academy

(2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ BCA - «MSC IN SHIPPING»

Η ΕΕΝΜΑ, σε συνεργασία με το BCA Οικονομικό Κολέγιο Αθηνών χορηγεί:

 • 1 υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «MSc in Shipping» ή "LLM Maritime Law"

Προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο 2nd class honours από Βρετανικό Πανεπιστήμιο, ή
 • Πτυχίο από 6,0 και πάνω από ΑΕΙ ή
 • Πτυχίο από 7,0 και άνω από ΤΕΙ, ή
 • Πτυχίο Αμερικάνικου Πανεπιστημίου με GPA 2,75 και άνω ή ισοδύναμα προσόντα σε σχετικές σπουδές (shipping, business, economics)
 • Αξιωματικοί γέφυρας και μηχανής Εμπορικού Ναυτικού

(3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ NEW YORK COLLEGE - «MSC MARINE ENGINEERING MANAGEMENT»

H EENMA σε συνεργασία με το New York College χορηγεί:

 • 1 μερική υποτροφία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του University of Greenwich «MSc Marine Engineering Management»

(4) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ METROPOLITAN COLLEGE - «MSC INTERNATIONAL MARITIME BUSINESS

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κατεβάσετε την αίτηση υποτροφιών, πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα»

Προθεσμία
10/09/18

Ποιους αφορά

 • Oικονομικά ασθενέστερους φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ναυτιλιακά 

Προϋποθέσεις

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα διοργάνωσης του ΜΠΣ
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2018
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2018
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 • Βιογραφικό σημείωμα

Δικαιολογητικά BCA

 • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ/ ή άλλης ισότιμης ιδιωτικής σχολής.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2018
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2018
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.).
 • Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με:
 • IELTS: Με βαθμό 6,5 και άνω, με τουλάχιστον 6,0 σε κάθε τμήμα του τεστ
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): Με βαθμό C1 και άνω.
 • Cambridge Advanced Certificate in English (CAE): Με βαθμό C και άνω
 • Cambridge First Certificate in English (FCE): με βαθμό b και άνω
 • Examination for the Certificate Proficiency in English (ECPE): με βαθμό Pass και άνω.
 • Pearson Academic (PTE): Με βαθμό 53, με τουλάχιστον 51 σε κάθε τμήμα του τεστ.
 • BCA IELTS Placement Test: Με βαθμό 6,5 και άνω, με τουλάχιστον 6,0 σε κάθε τμήμα του τεστ

Δικαιολογητικά New York College

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσια Ανώτατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της Ελλάδας συναφές προς το αντικείμενο της ναυτιλίας ή από Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Δικαιολογητικά
 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Proficiency ή TOEFL με σκορ 233 (CBT) ή 79-80 (Ibt)
 • 2 συστατικές επιστολές στα αγγλικά
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2018
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2018
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.).

Δικαιολογητικά Metropolitan College

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσια Ανώτατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της Ελλάδας συναφές προς το αντικείμενο της ναυτιλίας
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Δικαιολογητικά
 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Proficiency
 • 2 συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2018
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2018
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.).
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://www.shortsea.gr/csr/programma-ypotrofiwn-eenma/
Σχετικά Άρθρα