Νέο πρόγραμμα υποτροφιών από την Cosmote (36 θέσεις)

Υποτροφία
1.250
Νέο πρόγραμμα υποτροφιών από την Cosmote (36 θέσεις)
Χορηγίες ύψους 35.000 ευρώ - Ποιοι και πώς συμμετέχουν
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
18/09/2018 | 17:29

Πρόγραμμα υποτροφιών υλοποιεί για το 2018 η COSMOTE, παρέχοντας 36 υποτροφίες για συγκεκριμένες σχολές πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Ελληνικών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έχουν αποφοιτήσει είτε κατά το τρέχον έτος 2018 είτε κατά τα προηγούμενα έτη 2017 και 2016, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31/12/2018.

Ειδικότερα, θα απονεμηθούν 35 υποτροφίες, με συνολικό μικτό ποσό κάθε μίας από αυτές 15.000 ευρώ, καθώς και 1 τιμητική Υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης» συνολικού μικτού ποσού 20.000 ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων και απαραίτητων εγγράφων είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική και η καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 08/10/2018 και ώρα 17:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος, να υποβάλουν ερωτήματα και να αναζητούν πληροφορίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης, στην ιστοσελίδα: www.cosmote-scholarships.gr

Δείτε αναλυτικά 1) ποιούς αφορά και 2) προϋποθέσεις συμμετοχής, στην φόρμα που ακολουθεί

Προθεσμία
08/10/18

Ποιους αφορά

 • Οι Υποτροφίες απευθύνονται σε απόφοιτους από όλη την Ελλάδα, που έχουν εισαχθεί σε συγκεκριμένες σχολές Πανεπιστημίων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως πρωτοετείς φοιτητές.

Προϋποθέσεις

 • Η υποτροφία, «Ζαχαρίας Πιπερίδης» θα απονεμηθεί σε πρωτοετή φοιτητή/τρια, Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
 • Σημειώνεται ότι νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατήσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη τυχόν δαπάνη απαιτείται για τη λήψη της κάθε υποτροφίας, βαρύνει τον κάθε ένα δικαιούχο αυτής ξεχωριστά.
 • Το καθαρό ποσό καθεμίας από τις παραπάνω υποτροφίες θα καταβάλεται σε κάθε υπότροφο σε 4 ισόποσες δόσεις.

Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης των Υποτροφιών 2018:

 • Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν αποφοιτήσει το έτος 2018 είτε κατά τα προηγούμενα έτη 2017 και 2016 υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31-12-2018,από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε συγκεκριμένες σχολές Πανεπιστημίων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, με μόρια εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τουλάχιστον 16.000 και άνω.
 • Το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς, όπως προκύπτει από το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2017 (υποβολή εντός έτους 2018), των γονέων ή του προσώπου που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των 9.000€.
 • Ο υποψήφιος υπότροφος, μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των Υποτρόφων του Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE 2018, να μην είχε λάβει υποτροφία από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, για τον ίδιο σκοπό, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 1.500 € και άνω.
 • Οι υποψήφιοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ιστοσελίδα www.cosmote-scholarships.gr, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας 
 •  Για τους άνδρες η πιστοποίηση της αναβολής κατάταξής τους στον ελληνικό στρατό, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή η απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος από τους υποψήφιους υποτρόφους.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος, να υποβάλουν ερωτήματα και να αναζητούν πληροφορίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης, στην ιστοσελίδα: www.cosmote-scholarships.gr