Πριμοδότηση για διδακτορικό

Προγράμματα
1.000
Πριμοδότηση για διδακτορικό
Υποτροφίες "Αθανασίου Σωτηρούδα"
φοιτητές, σπουδαστές,
23/10/2018 | 18:19

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών σε ελληνικά ΑΕΙ.

Θα χορηγηθεί μία υποτροφία για εκπόνηση έρευνας σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων
 • Απεντομώσεις-Μυοκτονίες 

Δικαιολογητικά

 1. Ερευνητική πρόταση 
 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 3. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε τομέα Γεωπονικής Επιστήμης
 4. Βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών
 5. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ξένων γλωσσών 
 6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικής δραστηριότητας
 7. Συστατικές επιστολές και στοιχεία ειδικών 

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

 • Περιγραφή πρωτότυπης ερευνητικής πρότασης [1000 λέξεις συνολικά και διάρκεια εκπόνησης έως 10 μήνες] (50%)
 • Βαθμός βασικού πτυχίου (15%)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (15%)
 • Ερευνητικά προγράμματα (10%)
 • Υποτροφίες – βραβεία (5%)
 • Συστατικές επιστολές [δύο, η μία απαραίτητα από επιβλέποντα έρευνας] (5%)

Πληροφορίες: 

-Ε-mail: info@entsoc.gr

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών: ΕΔΩ

Προθεσμία
15/11/18

Ποιους αφορά

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ (Γεωπονικών Επιστημών)

Προϋποθέσεις

 • Ελληνική ιθαγένεια
 • Όριο ηλικίας έως 35 ετών
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Σχετικά Άρθρα