Αιτήσεις, τώρα, για υποτροφίες από το Παν. Πελοποννήσου

Προγράμματα
1.000
Αιτήσεις, τώρα, για υποτροφίες από το Παν. Πελοποννήσου
Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
17/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει την λειτουργία του νέου προγράμματος υποτροφιών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έως τις 19 Αυγούστου.

Η διάρκεια θα είναι 20 μήνες και η συνολική αμοιβή θα "αγγίζει" τις 20.000 ευρώ.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
 • Συστατικές επιστολές 

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Προθεσμία
19/08/19

Ποιους αφορά

 • Υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Πτυχίο σε αντίστοιχο τομέα

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Άριστη γνώση Ελληνικών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Επιθυμητά προσόντα:

 1. Δημοσιευμένες εργασίες
 2. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα
 3. Συνέντευξη
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
ypotrofies.pdf