Παν. Πατρών: Υποτροφίες σε πολιτικούς μηχανικούς

Προγράμματα
760
Παν. Πατρών: Υποτροφίες σε πολιτικούς μηχανικούς
Ολόκληρη η προκήρυξη
Ηλιάνα Καλούπη
04/08/2019 | 06:00

Σε πτυχιούχους πολιτικούς μηχανικούς απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έως τις 19 Αυγούστου.

Δικαιολογητικά:

 • Διαβιβαστικό πρότασης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
 • Υπεύθυνη δήλωση

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Προθεσμία
19/08/19

Ποιους αφορά

 • Κατόχους πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού
 • Υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
 • Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
 • Προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα σε έργα οδοποιίας
 • Δημοσιεύσεις σχετικές με το υπό ανάθεση έργο
 • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
ypotrofies.pdf