Νέες υποτροφίες από το ΙΟΒΕ

Προγράμματα
5.000
Νέες υποτροφίες από το ΙΟΒΕ
Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
01/10/2019 | 14:25

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών, χορηγεί υποτροφία για εκπόνηση έρευνας στην περιοχή της ανάλυσης κλάδων και προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.

Η υποτροφία, ύψους 5.000€, υποστηρίζεται από ευγενική χορηγία της BASF Hellas S.A.

Υποστηρίζει την πρωτότυπη εφαρμοσμένη έρευνα στον χώρο της ανάλυσης των προκλήσεων και των προοπτικών κλάδων και επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας.

Η διάρκεια ορίζεται στους έξι μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στο [email protected] τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Συστατική επιστολή
  3. Υπόμνημα (έως 400 λέξεις) με την καταλληλόλητα και το ενδιαφέρον για την υποτρoφία

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Προθεσμία
02/10/19

Ποιους αφορά

  • Κατόχους πτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά

Προϋποθέσεις

  • Πτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα οικονομικά
  • Ηλικία έως 30 ετών (έτος γεννήσεως έως και το 1988)
  • Γενική βαθμολογία άνω του 8 (με άριστα το 10)
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://iobe.gr/research_dtl.asp?RID=168