Νέες υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Υποτροφία
1.050
Νέες υποτροφίες από το Αριστοτέλειο
Τίτλος έργου, απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες
Φοιτήτρια διαβάζει βιβλίο
17/02/2019 | 06:00

Μεταδιδακτορική Υποτροφία

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), προκηρύσσει μία υποτροφία διδάκτορα.

Τίτλος Έργου: «Ενίσχυση της καλλιέργειας μαστιχόδεντρων με μοχλό τη χρήση καινοτόμων μοριακών μεθόδων» 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: κύριος Στέφανος Χατζηλαζάρου, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ.

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Προθεσμία
19/02/19

Ποιους αφορά

 • Κάτοχοι πτυχίου γεωπονίας με κατεύθυνση Φυτοπροστασία
 • Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
 • Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στην Φυτοπροστασία

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο Γεωπονίας κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας
 • Διδακτορικό δίπλωμα τμήματος Γεωπονίας
 • Μεταπτυχιακό με ειδίκευση στις Επιστήμες Φυτοπροστασίας
 • Ερευνητική εμπειρία 6 μηνών στη στατιστική ανάλυση
 • Αποδεδειγμένη γνώση στη χρήση τεχνικών χημικής ανάλυσης για ταυτοποίησηβιοδραστικών μορίων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Γ2
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά