Νέες χορηγίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Προγράμματα
2.500
Νέες χορηγίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη
Ετήσιες υποτροφίες έως 30.000 ευρώ
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
12/07/2018 | 13:53

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη πρόκειται να χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2019 - 2020 τέσσερις μεταδιδακτορικές υποτροφίες στα εξής πεδία:

 • Ενεργειακή Τεχνολογία
 • Τεχνολογία και Μηχανική του Περιβάλλοντος
 • Ανοσοβιολογία
 • Αναγεννητική Ιατρική
 • Γενετική
 • Γονιδιωματική Υπολογιστική
 • Καρκινογένεση
 • Νευροεπιστήμες
 • Φαρμακολογία

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος:

 • 2 υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα
 • 2 υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 2ετής, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη έτος.

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε 18.000 ευρώ ετησίως για την Ελλάδα και σε 30.000 ευρώ ετησίως για το εξωτερικό.

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10 έως 12 π.μ. στο τηλέφωνο 210-3237973 ή στο scholarships@bodossaki.gr.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να διαβάσετε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

Προθεσμία
31/12/18

Ποιους αφορά

 • Για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας

Προϋποθέσεις

 • Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια
 • Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι ή διδακτορικού διπλώματος Πανεπιστημίου του εξωτερικού
 • Δεκτοί γίνονται και όσοι έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
 • Ηλικία μέχρι 30 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1988. Για τους υποψήφιους πτυχιούχους ιατρικής το όριο ηλικίας είναι μέχρι 32 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1986
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους)
 • Ο υποψήφιος να μην κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας
 • Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος οφείλει να αποστείλει αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, συνοδευόμενη απ’ όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://www.bodossaki.gr/prokiryxi-metadidaktorikon-erevnitikon-ypotrofion-ak...
Σχετικά Άρθρα