Νέες διδακτορικές υποτροφίες από το ΙΙΒΕΑΑ

Προγράμματα
750
Νέες διδακτορικές υποτροφίες από το ΙΙΒΕΑΑ
Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, διάρκεια, προθεσμία, ολόκληρη η προκήρυξη
Φοιτητές και φοιτήτριες με φόντο καφέ βιβλιοθήκες
19/12/2018 | 06:10

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική (pMed-GR)», το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Αίτηση:

Διάρκεια: 24 μήνες

Μηνιαία Αμοιβή: 750 ευρώ

Πληροφορίες:

-Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

E-mail: hr@bioacademy.gr

-κος Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος

Τηλέφωνο: 2106597126

(Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη)

Προθεσμία
29/12/18

Ποιους αφορά

  • Πτυχιούχους Μηχανικούς της Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της Βιοπληροφορικής
  • Όσους έχουν γνώσεις στην ανάλυση ιατρικής εικόνας, με έμφαση στην εξαγωγή χαρακτηριστικών με μεθόδους Μηχανικής Μάθησης

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Πτυχίο Μηχανικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Μεταπτυχιακές σπουδές στην Βιοπληροφορική
  • Γνώση σε ανάλυση ιατρικής εικόνας, με έμφαση στην εξαγωγή χαρακτηριστικών με μεθόδους Μηχανικής Μάθησης

Επιθυμητά Προσόντα:

  1. Γνώση γλωσσών προγραμματισμού (π.χ MatLab, Python)
  2. Γνώση κατασκευής πολυδιάστατων βιολογικών μοντέλων
  3. Άριστη γνώση Αγγλικών
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
4443_prokiryxi.pdf
Σχετικά Άρθρα