Μεταπτυχιακές υποτροφίες στη Γκρενόμπλ (σε όλους τους κλάδους)

Υποτροφία
8.000
Μεταπτυχιακές υποτροφίες στη Γκρενόμπλ (σε όλους τους κλάδους)
Η προθεσμία εκπνέει στις 3 Απριλίου 2018
Νίκος Καλαρύτης
12/01/2018 | 13:47

iΤο Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ στη Γαλλία ανακοινώνει τη χορήγηση διετών υποτροφιών σε διεθνείς φοιτητές για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος.

Το ύψος των υποτροφιών φτάνει στα 8.000 ευρώ το χρόνο για 24 μήνες.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά πατώντας «ΕΔΩ», έως τις 3 Απριλίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στο φάκελο των αιτήσεων τα ακόλουθα:

  • Αντίγραφο πτυχίων-διπλωμάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα πιστοποιημένων βαθμών του πανεπιστημίου 
  • 2 συστατικές επιστολές από καθηγητές του πανεπιστημίου

E-mail:roco@ensimag.fr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα».

Προθεσμία
09/03/18

Ποιους αφορά

  • Διεθνείς σπουδαστές από όλους τους κλάδους 

Προϋποθέσεις

  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση γαλλικών 
  • Πτυχίο πανεπιστημίου (τετραετούς φοίτησης τουλάχιστον)

 

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://relint.ensimag.fr/MainEn/Tuition