Μεταπτυχιακές υποτροφίες στο Ίδρυμα Λάτση

Υποτροφία
900
Μεταπτυχιακές υποτροφίες στο Ίδρυμα Λάτση
Για σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
04/05/2018 | 13:32

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, προκηρύσσει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Προϋποθέσεις:

 • Δεκτές αιτήσεις για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ευρωπαϊκές χώρες
 • Δεκτές αιτήσεις για προγράμματα πλήρους φοίτησης (full-time) και όχι μερικής φοίτησης (part-time) ή εξ αποστάσεως (distance learning)
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να ξεκινούν το πρώτο μεταπτυχιακό τους δίπλωμα
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

 Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως και την 8η Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ., μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα), ενώ, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά

Διάρκεια:

Η υποτροφία χορηγείται για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πλήρους φοίτησης, η επίσημη διάρκεια των οποίων μπορεί να κυμαίνεται από 9 έως 24 μήνες.

Ύψος υποτροφίας:

Διάρκεια ΜΠΣ Ελλάδα Εξωτερικό
9 μήνες 5.400 ευρώ 8.100 ευρώ
12 μήνες 7.200 ευρώ 10.800 ευρώ
18 μήνες 10.800 ευρώ 16.200 ευρώ
24 μήνες 13.200 ευρώ 19.800 ευρώ
Προθεσμία
08/06/18

Ποιους αφορά

 • Υποψήφιους μεταπτυχιακών σπουδών

Προϋποθέσεις

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Απολυτήριο από Λύκειο στην Ελλάδα
 • Πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της Ελλάδας ή αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Αίτηση μπορούν, επίσης, να υποβάλουν και επί πτυχίω υποψήφιοι
 • Μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον οκτώ (8,00) ή 80% της κλίμακας βαθμολογίας για αποφοίτους Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι με κατώτερη βαθμολογία, με την προϋπόθεση ότι ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων:
 1. κατά το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης και
 2. κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία αποφοίτησης
 • Τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία για την κάλυψη του κόστους των σπουδών
 • Ο τόπος σπουδών να είναι διαφορετικός από τον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του υποψηφίου
 • Έναρξη του πρώτου για τον υποψήφιο μεταπτυχιακού προγράμματος το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
 • Ο τόπος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών να βρίσκεται στην Ελλάδα ή σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα
 • Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράμματα με χαμηλά δίδακτρα

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.latsis-foundation.org/content/publicCalls/publicCall_75/inline/ell...