Χορηγίες (χωρίς διαγωνισμό) για σπουδές σε ΑΕΙ -ΤΕΙ

Υποτροφία
150
Χορηγίες (χωρίς διαγωνισμό) για σπουδές σε ΑΕΙ -ΤΕΙ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 10 Απριλίου 2018
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι μέχρι τη λήξη των σπουδών του υποτρόφου
Πάνος Μπάρας
28/03/2018 | 07:10

Ολοκληρώνεται στις 10 Απριλίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την υποτροφία -χωρίς διαγωνισμό- που χορηγεί ο δήμος Αιγιαλείας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η χορηγία αφορά σε πανεπιστημιακές σπουδές σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Π. Χαραλάμπους - Υποτροφίες νέων».

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι μέχρι τη λήξη των σπουδών του υποτρόφου, ενώ το ύψος κυμαίνεται στα 150 ευρώ μηνιαίως.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό της σχολής εισαγωγής του για την εγγραφή, επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, επικυρωμένο αντίγραφο κατάστασης επιτυχόντων από το αντίστοιχο Λύκειο του ενδιαφερομένου
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και αντίγραφο του Ε9
  • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι δεν παίρνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομιά ή δωρεά και ότι δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενης υποτροφίας που απονεμήθηκε σε αυτόν

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στο τηλέφωνο 2691360624.

Για την προκήρυξη πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα»

Προθεσμία
10/04/18

Ποιους αφορά

  • Προηγούνται οι οικονομικά αδύνατοι 

Προϋποθέσεις

  • Καλοί μαθητές (ευμαθείς)
  • Καταγωγή από το Αίγιο
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.aigialeia.gov.gr/en/node/1589