«Κληροδότημα Γερασίμου Λύχνου»: 5 υποτροφίες

Προγράμματα
900
«Κληροδότημα Γερασίμου Λύχνου»: 5 υποτροφίες
Διάρκεια, προθεσμίες, προϋποθέσεις - Ολόκληρη η προκήρυξη
Καπέλα και πτυχία
03/02/2019 | 06:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Κληροδοτήματος Γερασίμου Λύχνου» προκηρύσσει διαγωνισμό, για την ανάδειξη πέντε υποτρόφων στον τομέα της Δημοσιογραφίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 6 Μαΐου και ώρα 9:30 π.μ., στα Γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α., οδός Ακαδημίας αριθμός 20.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κληροδοτήματος Γερασίμου Λύχνου», κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 9:30 π.μ. έως τις 3:30 μ.μ.).

Διάρκεια: 12 μήνες

Συνολικό Ποσό: 10.800 ευρώ

Ολόκληρη η προκήρυξη:

mpdf.pdf

PDF iconmpdf.pdf
Media Folder 

Πληροφορίες:

- «Κληροδότημα Γερασίμου Λύχνου» Γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Οδός: Ακαδημίας αριθμός 20

- κα κ. Αριάδνη Ζάχου

Τηλεφωνο: 3675400

Προθεσμία
19/04/19

Ποιους αφορά

  • Σπουδαστές σε τμήματα ΑΕΙ (Ελλάδας και εξωτερικού) που επιθυμούν να επιμορφωθούν για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εκπληρώνουν τα κάτωθι:

  • Κάτοχος Ελληνικής υπηκοότητας
  • Ηλικία έως 25 ετών
  • Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα
  • Εκπλήρωση - απαλλαγή - αναβολή στρατιωτικών υποχρεώσεων
  • Εγγεγραμμένοι φοιτητές σε αντίστοιχα τμήματα
  • Να μην έχουν ξαναπάρει υποτροφία για δημοσιογραφικές σπουδές