ΙΙΒΕΑΑ: νέες μεταπτυχιακές υποτροφίες

Προγράμματα
500
ΙΙΒΕΑΑ: νέες μεταπτυχιακές υποτροφίες
Δικαιολογητικά, απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια, αμοιβή, προθεσμία, υποβολή αιτήσεων, ολόκληρη η προκήρυξη
10/12/2018 | 16:07

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ LASER», με επιστημονικό υπεύθυνο εκ μέρους του IIBEAA τον κ.Κλινάκη προκηρύσσει την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση υποτροφίας.

[Μία θέση αποκλειστικής απασχόλησης εξωτερικού συνεργάτη - μεταπτυχιακού φοιτητή]

Δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα πτυχίων
 4. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 5. Βεβαιώσεις Φορέων
 6. Βεβαίωση παρακολούθησης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 7. Στοιχεία επικοινωνίας για δύο συστατικές επιστολές

Υποβολή Αιτήσεων:
Α) Αποστολή διακιολογητικών στο e-mail: jobs@bioacademy.gr και με θέμα «Αίτηση στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2018)»
Β) Αυτοπροσώπως κατάθεση (ώρες γραφείου 9.30-16.30) στην Γραμματεία του Ιδρύματος
Γ) Αποστολή με την υπηρεσία της ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη
«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2018)», στη διεύθυνση: Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα

Διάρκεια: 9 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης 4,5 μηνών)

Αμοιβή: 500€ ανά μήνα

Προθεσμία
21/12/18

Ποιους αφορά

 • Πτυχιούχους στον τομέα της Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή Γενετικής
 • Υποψήφιους εγγεγραμμένους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε συναφές αντικείμενο

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία και Γενετική
 • Υποψήφιος εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές κυτταρικής
 • Εργαστηριακή εμπειρία στη μοριακή Βιολογίας
 • Εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση πειραματόζωων
 • Εργαστηριακή εμπειρία σε κυτταροκαλλιέργειες
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
4352_prokiryxi.pdf