ΙΙΒΕΑΑ: Χορηγίες για πτυχιούχους Βιολογίας, Βιοχημείας

Προγράμματα
750
ΙΙΒΕΑΑ: Χορηγίες για πτυχιούχους Βιολογίας, Βιοχημείας
Ολόκληρη η προκήρυξη
Ηλιάνα Καλούπη
02/07/2019 | 06:00

Σε πτυχιούχους Βιολογίας και Βιοχημείας απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών, της Ακαδημίας Αθηνών.

Η συνολική αμοιβή ορίζεται σε 6.750 ευρώ και η διάρκεια θα είναι 9 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση:
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίων
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Συστατικές επιστολές
 • Βεβαίωση ορισμού τριμελούς επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Προθεσμία
12/07/19

Ποιους αφορά

 • Πτυχιούχους Βιολογίας ή Χημείας

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο Βιολογίας ή Βιοχημείας
 • Μεταπτυχιακό στην Ιατρική ή Βιολογία ή Χημεία
 • Εμπειρία στη πρωτεωμική ανάλυση LC-MS/MS
 • Εμπειρία στη προετοιμασία βιολογικών δειγμάτων για φασματογραφία
 • Εμπειρία στη στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων πρωτεωμικής και εργαλεία βιοπληροφορικής
 • Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
ypotrofies.pdf