Υποτροφία στο Αστικό Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών

Υποτροφία
1500
Υποτροφία στο Αστικό Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών
Η υποτροφία αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 για σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως τις 2 Μαΐου 2018
Πάνος Μπάρας
06/03/2018 | 07:31

Την προκήρυξη διαγωνισμού για την χορήγηση μιας υποτροφίας ανακοίνωσε η Ακαδημία Αθηνών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον κλάδο του Αστικού Δικαίου, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Πέτρου Αγγελετόπουλου.

Η υποτροφία αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 για σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, διάρκειας δύο έως τρία έτη. Για την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Ημερομηνίες διαγωνισμού:

  • Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 στις 12:00 (ξένες γλώσσες)
  • Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 στις 13:30 (Ελληνικό Αστικό Δίκαιο)
  • Πέµπτη 24 Μαΐου στις 13:30 (Αστικό ∆ίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Ακαδηµία Αθηνών (Σόλωνος 84, 5oς όροφος, τηλ.: 2103664736, 2103664781), καθώς και στην ιστοσελίδα www.academyofathens.gr.

Για την προκήρυξη πατήστε το κουμπί του Workenter "Ολόκληρο το πρόγραμμα".

 

Προθεσμία
02/05/18

Ποιους αφορά

  • ∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Νοµικών Σχολών ελληνικών πανεπιστηµίων ή ισοτίµων πανεπιστηµίων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων

Προϋποθέσεις

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν µέσο όρο γενικής βαθµολογίας στα µαθήµατα που θα εξεταστούν τουλάχιστον 14, σε κλίµακα µε άριστα τον βαθµό είκοσι 20. Επίσης, οι υποψήφιοι, που θα εξεταστούν στην ξένη γλώσσα πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν βαθµό τουλάχιστον δεκατέσσερα 14
  • Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστηµίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το Ίδρυµα, στο οποίο θα ειδικευτεί ο υπότροφος, καθώς και το πρόγραµµα σπουδών του υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδηµίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται µόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης
  • Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στο διαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Ακαδηµίας Αθηνών (Πανεπιστηµίου 28, Αθήνα), το βραδύτερο 15 ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.academyofathens.gr/sites/default/files/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE...