Χορηγίες σε πτυχιούχους Κτηνιατρικής

Προγράμματα
750€
Χορηγίες σε πτυχιούχους Κτηνιατρικής
Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία
27/06/2019 | 06:00

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την λειτουργία του νέου προγράμματος υποτροφιών.

Οι χορηγίες απευθύνονται σε πτυχιούχους Κτηνιατρικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έως τις 9 Ιουλίου.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης
  • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
Προθεσμία
09/07/19

Ποιους αφορά

  • Πτυχιούχους Κτηνιατρικής

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο Κτηνιατρικής
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκτροφή παραγωγικών ζώων και ιδιαίτερα των μονογαστρικών
  • Υποψήφιος διδάκτορας Κτηνιατρικής στο αντικείμενο της χοιροτροφίας
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ 
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
ypotrofies.pdf