Χορηγίες για συμμετοχή στο Coding Bootcamp 5

Προγράμματα
2.500
Χορηγίες για συμμετοχή στο Coding Bootcamp 5
Στόχος η πρόσβαση σε προγραμματιστές με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
07/05/2018 | 13:25

Η Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα (AFDEmp), με την υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών του κλάδου της Πληροφορικής και με στόχο τη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τη χορήγηση τριών υποτροφιών σε αδύναμους οικονομικά προγραμματιστές, για συμμετοχή στο πρόγραμμα Coding Bootcamp 5.

Η ενέργεια που απευθύνεται στη νέα γενιά προγραμματιστών, ξεκινά στις 4 Ιουνίου και διαρκεί για 12 εβδομάδες.

Μεταξύ των παροχών είναι:

 • Επιστημονική επίβλεψη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρακτική εξάσκηση, app development κλπ)
 • Διδασκαλία από καθηγητές Πανεπιστημίου και έμπειρα στελέχη του κλάδου
 • Διεθνής Πιστοποίηση

Δυνατότητα απόκτησης 3 πιστοποιητικών:

 • ECDL Computing
 • PeopleCert Software Developer Skills (Java or C#/.NET), Foundation Level
 • PeopleCert Software Developer Skills (Java or C#/.NET), Advanced Level

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα υποτροφιών παρέχεται σε υποψήφιους με εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις και περιορισμένη οικονομική δυνατότητα. Οι υποτροφίες καλύπτουν το 100% του συνολικού κόστους των διδάκτρων (2.500 ευρώ).

Οι υποψήφιοι, καλούνται πρώτα να κάνουν αίτηση για το Coding Bootcamp και μετά να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση υποτροφίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cas.afdemp.org. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, το αργότερο μέχρι τις 13/05/2018 (23:59 μ.μ). 

Προθεσμία
13/05/18

Ποιους αφορά

 • Υποψήφιους προγραμματιστές

Προϋποθέσεις

 • Πτυχιούχοι έως 35 ετών
 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ της Ελλάδος ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού ή του εσωτερικού
 • Να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (Πτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί τίτλοι) με βαθμολογία από 7/10 και πάνω, ή να έχουν λάβει αντίστοιχη βαθμολογία
 • Να μην έχουν ξεπεράσει το 35ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31/12/2017
 • Το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα των τελευταίων τριών φορολογικών ετών (2014, 2015, 2016), όπως προκύπτει από το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος των υποψηφίων υποτρόφων, να μην υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ανά έτος
 • Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://www.afdemp.org/bootcamp/