Χορηγίες από το «Ίδρυμα Βουδούρη»

Υποτροφία
9.000
Χορηγίες από το «Ίδρυμα Βουδούρη»
Οι συνεντεύξεις ολοκληρώνονται στις 8 Ιουνίου 2018
ίδρυμα Βουδούρη loggo ροζ φόντο, καφέ γράμματα
Νίκος Καλαρύτης
29/01/2018 | 10:38

Την χορήγηση είκοσι υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές ανακοινώνει το ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη».

Οι υποτροφίες διαρκούν ένα χρόνο και το ύψος αυτών κυμαίνεται ανάλογα στα:

 • 9.000 ευρώ το χρόνο για σπουδές στο εξωτερικό
 • 3.000 ευρώ το χρόνο για σπουδές στο εσωτερικό

Ως σκοπό έχουν την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στους ακόλουθους τομείς σπουδών:

 • Ανθρωπιστικές- κοινωνικές σπουδαστές
 • Τεχνολογικές επιστήμες
 • Ιατρική-Βιολογία
 • Φυσικές επιστήμες

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους ιδιοχείρως καθώς επίσης να προσκομίσουν στο ίδρυμα (Νίκης 16  ,7ος όροφος, 105 57 Αθήνα) τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 • Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών τους

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 32 24 127

E-mail: lilianvoudouri@otenet.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα».

Προθεσμία
08/06/18

Ποιους αφορά

Μεταπτυχιακόυς σπουδαστές:

 • Ανθρωπιστικών-Κοινωνικών επιστημών 
 • Ιατρικής-Βιολογίας
 • Φυσικών επιστημών 
 • Τεχνολογικών επιστημών 

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,50
 • Να είναι Έλληνες κατά το γένος (γεννηθέντες από 01.01.1991 και μετά)
 • Να είναι άριστοι γνώστες της αγγλικής γλώσσας
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://www.lilianvoudouri.gr/%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%...
Σχετικά Άρθρα