Εκπαίδευση στο εξωτερικό με χορηγία των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε.

Υποτροφία
20000
Εκπαίδευση στο εξωτερικό με χορηγία των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε.
Συνολικά προσφέρονται επτά υποτροφίες για την πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης
Οι αιτήσεις αποστέλλονται μέχρι τις 27 Απριλίου 2018
Πάνος Μπάρας
02/03/2018 | 07:11

Την χορήγηση συνολικά επτά υποτροφιών ανακοίνωσε ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία).

Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree), σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής. 

Οι χορηγίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

 • Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες, που αφορούν Τομείς της Μηχανικής με έμφαση στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΜΔ), όπως: Process and Chemical Engineering Fuel Technology Environmental Engineering Maintenance Engineering
 • Τέσσερις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες, που αφορούν Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟΔ), όπως: ΜΒΑ Finance and Economics Petroleum Law & Policy Petroleum Business Marketing and Management Operations & Manufacturing Management Information Technology / Systems
 • Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΕΥ), με έμφαση στα παρακάτω: Exploration / Petroleum Geophysics Petroleum Geosciences Petroleum Engineering

Οι αιτήσεις αποστέλλονται μέχρι τις 27 Απριλίου 2018 ηλεκτρονικά στην διεύθυνση scholarships@helpe.gr ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι, Υπόψη Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου, μεε την ένδειξη «Πρόγραμμα Υποτροφιών 2018/ 2019» και αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (τηλ.: 2107725113, 2106302791).

Για την προκήρυξη, την αίτηση και το υπόδειγμα βεβαίωσης πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα".

Προθεσμία
27/04/18

Ποιους αφορά

 • Έχοντες την ελληνική ιθαγένεια
 • Υποψηφίους γεννημένους μετά την 31/12/1989 (υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία, σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία, εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31ο έτος)
 • Πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού

Προϋποθέσεις

 1. Κατοχή πτυχίου με ελάχιστη βαθμολογία, αναλόγως του εκπαιδευτικού ιδρύματος από το οποίο αποφοίτησαν:
 • Ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης: 7.5/10
 • Βρετανικά Πανεπιστήμια: First Class Honours Degree
 • Πανεπιστήμια ΗΠΑ/ Καναδά: 3,6/4
 • Γαλλικά Πανεπιστήμια: 17/20
 • Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,2/1
 • Ελβετικά Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία
 • Ολλανδικά Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία

      2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency κατά προτίμηση του Cambridge) ή αν υπάρχει Advanced Diploma με βαθμό Α (Cambridge) ή TOEFL με 92 μονάδες τουλάχιστον (Internet-based Total) ή 235 μονάδες τουλάχιστον (Computer-based Total), ή IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6,5 αλλά και πάνω από 6 σε όλα τα subtests. 

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://www.helpe.gr/media-center/press-releases/news-programma-ypotrofiwn-ak...
Σχετικά Άρθρα