Ελβετία: Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους φοιτητές

Προγράμματα
3.030
Ελβετία: Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους φοιτητές
Ποιους αφορά και πώς συμμετέχουν
Ελβετία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
08/08/2018 | 11:28

Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους φοιτητές για μεταπτυχιακά σε Καλές Τέχνες, διδακτορικές σπουδές σε όλους τους κλάδους, έρευνα μικρής διάρκειας και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελβετία, χορηγούν πανεπιστήμια και επίσημοι φορείς της Ελβετίας.

Οι υποτροφίες δίνονται για :

  • Μεταπτυχιακά στις Καλές Τέχνες ( ύψος υποτροφίας 1.920 ελβετικά φράγκα το μήνα για όσο διάστημα διαρκεί το μεταπτυχιακό)
  • Διδακτορικά σε όλους τους κλάδους (ύψος υποτροφίας 1.920 ελβετικά φράγκα το μήνα για διάστημα 3 ετών)
  • Μεταδιδακτορικά σε όλους του κλάδους σπουδών (ύψος υποτροφίας 3.500 ελβετικά φράγκα το μήνα για διάστημα 12 μηνών) 
  • Έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικού ή σε απόφοιτους ιατρικής (ύψος υποτροφίας 1.920 ελβετικά φράγκα το μήνα για διάστημα 12 μηνών)

Προθεσμία: 15/10/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να διαβάσετε αναλυτικά τις πληροφορίες συμμετοχής

Προθεσμία
15/10/18
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-...
Σχετικά Άρθρα