ΕΙΕ: Υποτροφίες για χημικούς, χημικούς μηχανικούς

Προγράμματα
800
ΕΙΕ: Υποτροφίες για χημικούς, χημικούς μηχανικούς
Προσόντα, πιστοποιητικά, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
Φοιτητής με κόκκινη μπλούζα
27/05/2019 | 13:15

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας χορηγεί υποτροφίες σε χημικούς και χημικούς μηχανικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά έως 6 Ιουνίου.

Σημειώστε τα βασικά πιστοποιητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας με αναφορά στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Προθεσμία
06/06/19

Ποιους αφορά

 • Κάτοχοι πτυχίου Χημείας ή Χημικού Μηχανικού
 • Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης

 

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο Χημείας ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
ypotrofies.pdf