Υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Υποτροφία
760
Υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών
Ολόκληρη η προκήρυξη
στοιβαγμένα βιβλία, πτυχίο, καπέλο αποφοίτησης, υποτροφίες
30/03/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, χορηγεί υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες.

Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/ΒΔιατάξεων»

Επιστημονικά Υπεύθυνος: κύριος Μιχαήλ Σιγάλας, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνολική Αμοιβή: 6.080 €

Διάρκεια: 8 µήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Αίτηση: ΕΔΩ

Πληροφορίες:

- Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών

Τηλέφωνο: 2610-996312

E-mail: geoavg@upatras.gr

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Προθεσμία
12/04/19

Ποιους αφορά

  • Κάτοχοι Πτυχίου Θετικών Επιστημών
  • Υποψήφιοι Διδάκτορες σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
  • Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών
  • Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με το υπό ανάθεση έργο
  • Εργαστηριακή εμπειρία σε φυσικοχημικό και ηλεκτροχημικό χαρακτηρισμό υλικών για ενεργειακές εφαρμογές
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά / πρακτικά συνεδρίων σ
  • Γνώση Αγγλικών
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
psthlm469v7th-ono_1.pdf