Διδακτορικές υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Προγράμματα
830
Διδακτορικές υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών
Δικαιολογητικά, προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Βιβλιοθήκη, φοιτήτρια διαβάζει βιβλίο
17/04/2019 | 13:40

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.

Τίτλος Έργου:«The National Research Infrastructures On Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts And Drug Target Functional Characterization – INSPIRED»,

Επιστημονικά Υπεύθυνος: κύριος Γ. Σπυρούλιας, Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνολική Αμοιβή: 9.960 ευρώ

Διάρκεια: 12 μήνες

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλοι σπουδών
 • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας

Πληροφορίες:

- κύριος Σταύρος Ταραβήρας

Τηλέφωνο: 2610-997943

Ε-mail: [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Προθεσμία
29/04/19

Ποιους αφορά

 • Κάτοχοι πτυχίου Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας
 • Υποψήφιος Διδάκτορας σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
 • Εμπειρία στη χρήση τεχνικών Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας
 • Εμπειρία στη χρήση ανοσοκατακρήμνισης πρωτεϊνών και χρωματίνης
 • Εμπειρία στην απομόνωση και ανάπτυξη κυτταρικών καλλιεργειών νευρικών βλαστικών κυττάρων
 • Εμπειρία στη χρήση πειραματοζώων στην έρευνα
 • Εμπειρία στη χρήση συνεστιακού μικροσκοπίου
 • Εμπειρία στη χρήση τεχνικών μεταφοράς DNA
 • Γνώση Αγγλικών
 • Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
prokiryxi.pdf