Διδακτορικές υποτροφίες από το Παν. Πατρών

Υποτροφία
830
Διδακτορικές υποτροφίες από το Παν. Πατρών
Απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη
Φοιτητές παρακολουθούν διάλεξη σε αμφιθέατρο
18/02/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει δύο υποτροφίες.

Τίτλος Έργου: «The National Research Infrastructures on integrated structural biology,  drug screening efforts and drug target functional characterization – INSPIRED»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Γ. Σπυρούλιας, Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση: ΕΔΩ

Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Συνολική Αμοιβη: 9.960 ευρώ

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Προθεσμία
20/02/19

Ποιους αφορά

 • Κάτοχοι πτυχίου ΠΕ Βιολογίας, Ιατρικής, Φυσικής, Χημείας ή Φαρμακευτικής
 • Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό το υπό ανάθεση έργο
 • Υποψήφιοι διδάκτορες

Προϋποθέσεις

Υποψήφιος Διδάκτορας Α

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ Βιολογίας, Ιατρικής, Φυσικής, Χημείας ή Φαρμακευτικής
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό το υπό ανάθεση έργο
 • Υποψήφιος διδάκτορας 
 • Εμπειρία στη χρήση τεχνικών Γονιδιωματικής Μοριακής
 • Εμπειρία στη χρήση τεχνικών Κυτταρικής Βιολογίας για την απομόνωση DNA, PCR
 • Εμπειρία στη χρήση γενετικών βάσεων ασθενειών
 • Εμπειρία στη χρήση υπολογιστικών εργαλείων
 • Εμπειρία στη χρήση πλατφόρμας γονοτύπησης υψηλής ανάλυσης πολλών διαφορετικών μοριακών βιοδεικτών
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις 

Υποψήφιος Διδάκτορας Β

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Υποψήφιος Διδάκτορας 
 2. Εμπειρία στη χρήση τεχνικών Γονιδιωματικής Μοριακής
 3. Εμπειρία στη χρήση Κυτταρικής Βιολογίας για την απομόνωση DNA
 4. Εμπειρία στην καλλιέργεια κυτταρικών σειρών
 5. Εμπειρία σε Single Cell Gel Electrophoresis
 6. Εμπειρία στη χρήση υπολογιστικών εργαλείων
 7. Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 8. Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις