Νέες υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών

Υποτροφία
750
Νέες υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών
Αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας
ΙΙΒΕΑΑ πρόσοψη κτηρίου με κόσμο
Νίκος Καλαρύτης
20/01/2018 | 07:59

Στο πλαίσιο του προγράμματος«Targeting novel lipid pathways for treatment of cardiovascular disease», το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), ανακοινώνει την χορήγηση υποτροφιών σε νέους ερευνητές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ορίζεται ως εξής:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου: 20 βαθμοί
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα: 20 βαθμοί
 • Ερευνητική εμπειρία: 20 βαθμοί
 • Εργαστηριακή εμπειρία: 20
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας : 10 βαθμοί
 • Στ. Συνέντευξη: 10 βαθμοί

Οι υποτροφίες διαρκούν επτά μήνες και το ύψος του μισθού φτάνει στα 750 ευρώ το μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα αιτήσεως του προγράμματος (πατώντας «ΕΔΩ») και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs@bioacademy.gr επισυνάπτοντας:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίων διπλωμάτων
 • Πιστοποιητικά επάρκειας ξένων γλωσσών
 • Αναλυτικές περιγραφές καθηκόντων ερευνητικής και εργαστηριακής επηρείας καθώς και συστάσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 31 Ιανουαρίου 2018

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0659 7000

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα».

Προθεσμία
31/01/18

Ποιους αφορά

Πτυχιούχους-υποψήφιους διδάκτορες:

 • Βιολογίας
 • Βιοχημείας
 • Χημείας

Προϋποθέσεις

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιολογία ή Βιοχημεία ή Ιατρική
 • Ερευνητική εμπειρία στους τομείς της μοριακής βιολογίας, κυτταρικής βιολογίας, ή φλεγμονής
 • Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές: κυτταρικής και μοριακής Βιολογίας, φλεγμονής και πειραματικών μοντέλων μυών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο Πανεπιστήμιου στη Βιολογία, Βιοχημεία, Χημεία
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.bioacademy.gr/userfiles/files/Jobs/2018/149_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%...