Υποτροφίες από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών

Υποτροφία
750
Υποτροφίες από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη
Βιβλιοθήκη με βιβλία και επίσημους φακέλους
25/02/2019 | 06:00

Εκπνέει αύριο, (26/2), η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα που προσφέρει το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Τίτλος Έργου: "Immunome project consortium for Autoinflammatory Disorders"

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Ε. Ανδρεάκος

Διάρκεια: 10 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης)

Μηνιαία Αμοιβή: 750 ευρώ

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίων
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Στοιχεία επικοινωνίας για δύο συστατικές επιστολές
 • Βεβαίωση ορισμού τριμελούς επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Αίτηση:

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Προθεσμία
26/02/19

Ποιους αφορά

 1. Κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου στη Βιολογία ή Βιοχημεία ή Χημεία
 2. Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στη Βιολογία ή Χημεία ή Βιοχημεία

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοχημεία ή Χημεία
 2. Μεταπτυχιακό στη Βιολογία ή Χημεία ή Βιοχημεία

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ερευνητική εμπειρία στη μοριακή βιολογία
 • Ερευνητική εμπειρία στη κυτταρική βιολογία
 • Ερευνητική εμπειρία στην ανοσολογίας
 • Εργαστηριακή εμπειρία σε έναν από τους παραπάνω τομείς