Διδακτορικές υποτροφίες για Βιολόγους (ΕΛΚΕΘΕ)

Υποτροφία
1.000
Διδακτορικές υποτροφίες για Βιολόγους (ΕΛΚΕΘΕ)
Η υποτροφία διαρκεί τέσσερα χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος
Νίκος Καλαρύτης
10/02/2018 | 07:28

Την χορήγηση υποτροφιών σε νέους υποψήφιους διδάκτορες ανακοινώνει το «ΕΛΚΕΘΕ». Οι υποτροφίες διαρκούν τέσσερα χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα έτος και το ύψος αυτών φτάνει στα 1.000 ευρώ το μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης hrdept@hcmr.gr , πριν από τις 22 Φεβρουαρίου 2018.

Στις αιτήσεις συγκαταλέγονται:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
  • Αντίγραφα πτυχίων-διπλωμάτων
  • Αποδεικτικά επάρκειας αγγλικής γλώσσας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2291076323

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη προκήρυξη πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα».

Προθεσμία
22/02/18

Ποιους αφορά

  • Υποψήφιους διδάκτορες Βιολογικής Ωκεανογραφίας

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο ΑΕΙ (βαρύτητα 15%)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (βαρύτητα 20%)
  • Εμπειρία στη θαλάσσια οικολογία (βαρύτητα 45%)
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο σε διεθνή περιοδικά με κριτές (20%)
  • Άριστη γνώση αγγλικών
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://diavgeia.gov.gr/doc/976%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%94%CE%A4%CE...
Σχετικά Άρθρα