Διδακτορικές θέσεις στη Φιλανδία

Προγράμματα
1.808
Διδακτορικές θέσεις στη Φιλανδία
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 17 Δεκεμβρίου 2017
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2018, προσλήψεις 2018, πρόγραμμα Άθλησης για Όλους, Π.Α.Γ.Ο. 2018-2019
05/12/2017 | 13:23

Ο τομέας αθλητικών επιστημών και επιστήμων υγείας στο πανεπιστήμιο της Jyväskylä χορηγεί διδακτορικές υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η υποτροφία διαρκεί έως 4 μήνες και το ύψος της φτάνει στα 1.808 ευρώ μηνιαίως.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Επιστολή αίτησης
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Σχέδιο μελέτης
  • Σχέδιο έρευνας
  • Επιστολή αναφοράς από τον επιβλέποντα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 358408053551

E-mail: [email protected]

Προθεσμία
17/12/17

Ποιους αφορά

Αφορά σπουδαστές των κλάδων των αθλητικών επιστημών και επιστήμων υγείας

Προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση επιλογής διδακτορικών φοιτητών είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος πάνω στον τομέα των αθλητικών επιστημών και επιστημών υγείας, κ όπως επίσης το δικαίωμα σπουδών για διδακτορικές σπουδές.

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.tenk.fi/en