Αριστοτέλειο: Νέες υποτροφίες

Προγράμματα
750
Αριστοτέλειο: Νέες υποτροφίες
Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
υποτροφία
08/05/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.

Τίτλος Έργου: «INNOVATION-EL, Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής»

Επιστημονικά Υπεύθυνη: κυρία Φιλομήλα Κομνηνού, καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση:
 • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης / Βεβαίωση αναβολής (για τους άνδρες υποψηφίους)
Προθεσμία
23/05/19

Ποιους αφορά

 • Πτυχιούχοι Φυσικών Επιστημών ή Επιστημών των Υλικών
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες σε αντικείμενο σχετικό με το Χαρακτηρισμό Υλικών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Φυσικών Επιστημών ή Επιστημών των Υλικών
 2. Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με το Χαρακτηρισμό Υλικών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο σχετικό με τη Φυσική ή Τεχνολογία των Υλικών
 • Γνώση Αγγλικών
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 • Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικές με χαρακτηρισμό υλικών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
 • Γνώση τεχνικών ΤΕΜ και την προετοιμασία δειγμάτων για παρατηρήσεις ΤΕΜ
 • Γνώση λογισμικών πακέτων επεξεργασίας εικόνων (Corel ή Photoshop ή ImageJή Image Pro, ή Digital Micrograph)
 • Γνώση λογισμικών πακέτων προσομοίωσης εικόνων HRTEM/STEM (JEMS ή QSTEM, ή STEMSim ή STEM_cell 
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
ypotrofies.pdf