Αριστοτέλειο: Νέες διδακτορικές υποτροφίες

Υποτροφία
750
Αριστοτέλειο: Νέες διδακτορικές υποτροφίες
Δικαιολογητικά, προθεσμίες, προσόντα - Ολόκληρη η προκήρυξη
Φοιτητής με κόκκινη μπλούζα
23/01/2019 | 20:20

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ψυχανθή», με επιστημονική υπεύθυνη την κα Αβραάμ Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, προκηρύσσει μία υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

Μηνιαία αμοιβή υποτρόφου: 750 ευρώ

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση:
 • Πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
 • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες: 

Αντικείμενο έργου - τηλέφωνο:2310999988

Διαδικασία υποβολής πρότασης (ΕΛΚΕ) - τηλέφωνο: 2310994082

Προθεσμία
25/01/19

Ποιους αφορά

 • Πτυχιούχοι στον τομέα της Κτηνιατρικής
 • Υποψήφιους Διδάκτορες Κτηνιατρικής με ειδίκευση στην εκτροφή μηρυκαστικών 

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Τμήματος Κτηνιατρικής
 • Υποψήφιος Διδάκτορας Κτηνιατρικής στην εκτροφή μηρυκαστικών 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Γ2)
 • Ερευνητική εμπειρία ενός έτους στη Ζωική Παραγωγή
 • Δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο Εκτροφή και Παθολογία Μηρυκαστικών
 • Τρεις ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια στο πεδίο Εκτροφή και Παθολογία Μηρυκαστικών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ