ΑΠΘ: Υποτροφίες για σπουδές στην δημοσιογραφία

Υποτροφία
3.000
ΑΠΘ: Υποτροφίες για σπουδές στην δημοσιογραφία
Δείτε τι περιλαμβάνει ένας ολοκληρωμένος φάκελος υποψηφιότητας
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
10/07/2018 | 07:20

Το τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προσφέρει τρεις υποτροφίες, οι οποίες αφορούν τα εξής πεδία του ετήσιου μεταπτυχιακού «M.A. in Digital Media, Communication and Journalism»: 

 • Digital Media, Culture and Communication
 • European Journalism
 • Risk Communication and Crisis Journalism

Οι υποτροφίες θα απονέμονται με βάση την τεκμηριωμένη ανάγκη για οικονομική ενίσχυση και την ακαδημαϊκή επίδοση.

Οι υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Δημοσιογραφίας / Επικοινωνίας / Πολιτικών / Οικονομικών ή Ευρωπαϊκών Σπουδών πρέπει να έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο μάθημα και επιπλέον να υποβάλλουν από τις 2 Ιουλίου έως τις 10 Αυγούστου 2018 τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση
 2. Πιστοποιημένο αντίγραφο του πτυχίου (επίσημη μετάφραση στα ελληνικά)
 3. Αντίγραφο διαβατηρίου
 4. Κάθε πρόσθετη οικονομική τεκμηρίωση (π.χ. ανεργία) (επίσημη μετάφραση στα ελληνικά)

E-mail: troullou@jour.auth.gr

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία
10/08/18

Ποιους αφορά

 • Οι υποτροφίες θα απονέμονται σε αδύναμους οικονομικά φοιτητές

Προϋποθέσεις

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Κάτοχοι πτυχίου Δημοσιογραφίας / Επικοινωνίας / Πολιτικών / Οικονομικών ή Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Αποδοχή στο ΜΠΣ
 • Δικαιολογητικά έως τις 10 Αυγούστου 2018
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://media.jour.auth.gr/