Α.Π.Θ.: Υποτροφίες για χημικούς και μηχανικούς

Προγράμματα
1.050
Α.Π.Θ.: Υποτροφίες για χημικούς και μηχανικούς
Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα
22/05/2019 | 17:15

Σε χημικούς και μηχανικούς διαφόρων ειδικεύσεων απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά έως 5 Ιουνίου.

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο βασικούΤίτλου Σπουδών
 • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 •  Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

2310-99786 (κα Ε. Πελέκα), 2310-994009 (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), e-mail: [email protected]

Προθεσμία
05/06/19

Ποιους αφορά

 • Κάτοχοι πτυχίου Χημείας ή Χημικών Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών
 • Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στις Φυσικές Επιστήμες στο γνωστικό πεδίο των Υλικών

Προϋποθέσεις

 • Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Χημείας ή Χημικών Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες στο γνωστικό πεδίο των Υλικών
 • Αποδεδειγμένη γνώση στην επιστήμη και στις εφαρμογές προηγμένων υλικών
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στον τομέα των υλικών
 • Τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στον τομέα των υλικών
 • Καλή γνώση Αγγλικών

 

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
prokiryxi.pdf