Υποτροφίες από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Προγράμματα
834
Υποτροφίες από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά - Ολόκληρο το πρόγραμμα
Βιβλιοθήκες, γραφείο με στοιβαγμένα βιβλία, μεγεθυντικός φακός - Υποτροφίες
Ηλιάνα Καλούπη
04/03/2020 | 06:00

Τη χορήγηση πέντε υποτροφιών ανακοίνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Ερευνητικοί τομείς:

 • Δύο στην Μικροβιολογία
 • Μία στην Ανοσολογία
 • Μία στον τομέα της Νευροβιολογίας
 • Μία σε οποιονδήποτε από τους τρεις ανωτέρω τομείς

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 834 ευρώ.

Ενώ η διάρκεια ορίζεται στους 36 μήνες.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει:

 • Αίτηση (υπογραφή επιβλέποντα και υποψηφίου)
 • Βιογραφικό σημείωμα, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Ερευνητική πρόταση 1.500 λέξεων συνυπογεγραμμένη
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 
 • Υπεύθυνη δήλωση

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Προθεσμία
26/03/20

Ποιους αφορά

 1. Κατόχους πτυχίου συναφούς γνωστικού αντικειμένου
 2. Κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος που να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΙΠ

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 • είναι κάτοχοι πτυχίου συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
 • είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού με θέμα που να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π.
 • μην χρηματοδοτούνται για την διδακτορική διατριβή από άλλη πηγή (Υ.Δ.)
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
prokiryxi.pdf