Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηϊωάννου

Ποιοι συμμετέχουν - Κλάδοι, προθεσμία
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022.

Το Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηϊωάννου χορηγεί τρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μ.Βρετανία.

Σπουδές ειδικότερα σε Ανώτατες Σχολές / Πανεπιστήμια / Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία για παρακολούθηση σπουδών στους κλάδους:

  • 1 υποτροφία για την Νομική Επιστήμη
  • 2 στις Οικονομικές Επιστήμες

Άνευ διαγωνισμού, με επιλογή και ανακήρυξη των υποψηφίων - υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συστατικής Πράξης του Ιδρύματος και δη με επιλογή του υποψηφίου του οποίου η αίτηση συμμετοχής υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο Ίδρυμα, συνοδευόμενη απ’ όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και εμφανίζει το χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα συγκριτικά με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων (Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), ηλικίας από 22 έως και 30 ετών, με ανώτατο ετήσιο εισόδημα (ατομικό & οικογενειακό αθροιστικά) φορολογικού έτους 2021 το ποσό των 40.000,00 Ευρώ, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα».

Η διάρκεια είναι ενός έτους και το μηνιαίο ποσό ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση των ανωτέρω υποτροφιών θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα στα γραφεία του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηϊωάννου», το οποίο βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη, αρ. 11-13, από ώρες 10.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ., ή με συστημένη επιστολή, τη χορηγούμενη εκ του Ιδρύματος αίτηση συμμετοχής στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται υποχρεωτικά και επί ποινή απαραδέκτου όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αίτηση αυτή, εμπροθέσμως.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 210 6208298 και 6973659310.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram