Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση

Ύψους 10.000 ευρώ - Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία
Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τη χορήγηση δύο υποτροφιών ύψους 10.000 ευρώ εκάστη ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντικείμενο: "Σπουδές Πολιτικών Επιστημών" 

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • είναι Έλληνες υπήκοοι
  • μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος
  • έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού ή ευρωπαϊκού πανεπιστημίου το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αυτοπεριγραφική έκθεση (personal statement) προς το Δ.Σ.
  • Αντίγραφο των τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Εκκαθαριστικό εφορίας
  • Αποδεικτικό της εγγραφής τους σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού ή ευρωπαϊκού πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Αποστολή δικαιολογητικών στην διεύθυνση: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα "Αττική Παράδοση" Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 15342 Υπόψη κας Μαρίκας Ανδρεάδη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρίκα Ανδρεάδη στο τηλέφωνο 2106009800.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram