Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές από το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ»

Προσόντα, δικαιολογητικά και προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

Πέντε υποτροφίες για διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες διαθέτει το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ».

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» λειτουργεί εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Imperial College London.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα εγγραφούν είτε στο διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είτε Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα διεξάγουν έρευνα στις εγκαταστάσεις του «ΚΟΙΟΣ» σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: συστήματα αυτόματου ελέγχου, υπολογιστική νοημοσύνη και μάθηση μηχανής (computational intelligence, machine learning), αυτόνομα συστήματα (autonomous systems), βελτιστοποίηση (optimization), δίκτυα (networks), ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα πραγματικού χρόνου (embedded and real-time systems hardware and software), διάγνωση σφαλμάτων (fault diagnosis), κυβερνοασφάλεια, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και ανοχή σφαλμάτων (cyber-security, reliability, resiliency and fault tolerance), αξιόπιστα ολοκληρωμένα συστήματα (dependable integrated systems), κυβερνοφυσικά συστήματα (cyber-physical systems), διαδίκτιο των πραγμάτων (Internet of Things), ευφυή συστήματα μεταφορών, ευφυή δίκτυα νερού, συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπολογισμός στην ακμή (edge computing). Υποψήφιοι με εξαιρετικό μαθηματικό υπόβαθρο ή/και εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Μηχανική (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανολόγου Μηχανικού) ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή σε παρεμφερή κλάδο, από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
  • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Η υποτροφία θα είναι για ένα έτος, ανανεώσιμη ετησίως με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών για διάστημα 3-5 ετών.

Περιλαμβάνει τα δίδακτρα φοίτησης καθώς και αρχικό ακαθάριστο μηνιαίο μισθό €1.250.

Από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα αποκόπτονται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: applications.ucy.ac.cy/recruitment

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι/ες για εργοδότηση, καθώς και την ερευνητική περιοχή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν (μπορεί να είναι περισσότερες από μια περιοχές)
  • Συνοπτική περιγραφή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών τους εμπειριών (μπορεί να συμβληθεί με την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) (μέχρι 1 σελίδα)
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
  • Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc
  • Δυο συστατικές επιστολές (που θα σταλούν απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος) από Καθηγητές Πανεπιστημίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 22893460 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram