Υποτροφίες για χημικούς

Προσόντα, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Σε χημικούς απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Πτυχίο ΠΕ Χημικού
  • Εγγεγραμμένος σε συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα
  • Γνώση γλωσσών προγραμματισμού FORTRAN και PYTHON
  • Γνώσεις περιβαλλοντικής ή ατμοσφαιρικής χημείας
  • Eμπειρία στη χρήση και ανάπτυξη παγκόσμιων μοντέλων χημείας και μεταφοράς 3-διαστάσεων
  • Γνώση στην ανάπτυξη κώδικα χημικών αντιδράσεων με την χρήση γλώσσας FORTRAN και PYTHON
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Αιτήσεις έως Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram