Υποτροφίες από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης

Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, προθεσμίες

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) - Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) προτίθεται να χορηγήσει μία υποτροφία για υποψήφιο διδάκτορα.

Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο-νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας - HOLEA

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας
  • Μεταπτυχιακό σχετικό με τη γενετική και βελτίωση φυτών
  • Εγγεγραμμένος φοιτητής σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Εμπειρία σε μοριακές τεχνικές όπως DNA, RNA isolation, PCR
  • Εμπειρία στην γενετική χαρτογράφηση με μοριακούς δείκτες

Επιθυμητά Προσόντα:

  1. Εμπειρία σε έργα γενετικής βελτίωσης φυτών
  2. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Προθεσμία: έως Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

- κα. Φωτεινή Κοπάνη

Τηλέφωνο: 2310 498272

Ε-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram