Υποτροφίες από το Ίδρυμα Αττική Παράδοση για σπουδές στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δικαιολογητικά, προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022.

Τρεις υποτροφίες χορηγεί το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση.

Αφορά όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τρεις υποτροφίες με αντικείμενο "Σπουδές Σύγχρονης Ιστορίας" 10.000 ευρώ εκάστη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού ή ευρωπαϊκού πανεπιστημίου το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν σε δύο αντίγραφα:

  • βιογραφικό σημείωμα
  • αυτοπεριγραφική έκθεση (personal statement)
  • αντίγραφο των τίτλων σπουδών τους
  • πιστοποιητικό γεννήσεως
  • απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • εκκαθαριστικό εφορίας
  • αποδεικτικό της εγγραφής τους σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού ή ευρωπαϊκού πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022.

Αποστολή δικαιολογητικών στην διεύθυνση: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα "Αττική Παράδοση" Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 15342 Υπόψη κας Μαρίκας Ανδρεάδη.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2106009800.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram