Υποτροφίες (4 θέσεις) στην Φινλανδία από το TUT

Προθεσμίες και πληροφορίες

1η υποτροφία: Διδακτορικό στη Μηχανική Μάθηση για Συστήματα Ασφαλείας (DSII). Η Διδακτορική Σχολή Βιομηχανικών Καινοτομιών (DSII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Tampere (TUT) διερευνά ερευνητικά ερωτήματα που σχετίζονται άμεσα με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. 

Προσόντα: 

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην επιστήμη των υπολογιστών και στην στατιστική
 2. Άριστη γνώση Αγγλικών 
 3. Εμπειρία στον τομέα της έρευνας

Δικαιολογητικά: 

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Λίστα με δημοσιεύσεις, ερευνητική εμπειρία
 • Συστατική επιστολή
 • Πιστοποιητικό σπουδών 
 • Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών

Το πανεπιστήμιο προσφέρει:

-Eπαγγελματική ιατρική περίθαλψη

-Eυέλικτα ωράρια εργασίας

Τοποθεσία: Φινλανδία 

Προϋπολογισθέν ποσό: 2.440 € μηνιαίως

Διάρκεια: 4 χρόνια (κανονική) , 6 μήνες (δοκιμαστική)

Προθεσμία: έως 15 Οκτωμβρίου 2018

Πληροφορίες:

- Αναπληρωτής Καθηγητής, Heikki Huttunen

E-mail: [email protected]

2η υποτροφία: Διδακτορική θέση στην Ανάπτυξη Οικογενειακών Προϊόντων και Διαχείριση Προϊόντων (DSII). Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Tampere δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον για έρευνα και εκπαίδευση πολλαπλών ειδικοτήτων, με έμπνευση και υψηλή αντίκτυπο και έναν κόμβο τεχνογνωσίας στον τομέα της τεχνολογίας, της υγείας και της κοινωνίας.

Στόχοι: 

-Κατανόηση και ανάλυση των πρακτικών προκλήσεων στον τομέα της βιομηχανίας 

-Βελτίωση της κατάστασης με ανταλλαγή αποτελεσμάτων της έρευνας, την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, μεθόδων

Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ανάπτυξη προϊόντων ή στη διαχείριση προϊόντων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών 
 • Εμπειρία στον τομέα της έρευνας

Τοποθεσία: Φινλανδία 

Προϋπολογισθέν ποσό: 2.440 € μηνιαίως

Διάρκεια: 4 χρόνια (κανονική) , 6 μήνες (δοκιμαστική)

Προθεσμία: έως 15 Οκτωμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

-Αναπληρωτής Καθηγητής Tero Juuti 

E-mail: [email protected]

3η υποτροφία: Διδακτορικός φοιτητής στον τομέα "Φυσικές Επιστήμες" (DSII). Το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Tampere (TUT), διεξάγει επιστημονική έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας και της αρχιτεκτονικής και παρέχει ανώτατη εκπαίδευση σε αυτούς τους τομείς.

Πρόσοντα: 

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες 
 2. Πτυχίο σοτν τομέα της μηχανικής - μηχανολογίας 
 3. Άριστη γνώση Αγγλικών 

Τοποθεσία: Φινλανδία 

Προϋπολογισθέν ποσό: 2.440 € μηνιαίως

Διάρκεια: 4 χρόνια (κανονική) , 6 μήνες (δοκιμαστική)

Προθεσμία: έως 15 Οκτωμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

-Professor Mircea Guina

E-mail at [email protected]

4η υποτροφία: Διδακτορικό στη Ρομποτική Τεχνητή Νοημοσύνη (DSII)

Καθήκοντα:

 • Διεξαγωγή εμπεριστατωμένων και σύγχρονων ερευνών στον τομέα της AI Robotics

Στόχοι:

-Ανάπτυξητων μεθόδων ενεργητικής μάθησης για τις βασικές εργασίες ρομπότ (πλοήγηση, ο χειρισμός και ο έλεγχος)

-Διεξαγωγή έρευνας με άμεσες εφαρμογές στη βιομηχανία

Προσόντα:

 1. Υψηλότερο πανεπιστημιακό δίπλωμα στην επιστήμη των υπολογιστών
 2.  Δίπλωμα σε στατιστικά στοιχεία, στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, στη ρομποτική
 3. Ισχυρές δεξιότητες προγραμματισμού 
 4. Άριστη γνώση Αγγλικών 

Τοποθεσία: Φινλανδία 

Προϋπολογισθέν ποσό: 2.440 € μηνιαίως

Διάρκεια: 4 χρόνια (κανονική) , 6 μήνες (δοκιμαστική)

Προθεσμία: έως 15 Οκτωμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

-Professor Joni Kämäräinen

E-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram