Υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Γνωστικές περιοχές, δικαιολογητικά και προθεσμία
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Γνωστικές περιοχές:

 • Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση
 • Χρηματοοικονομική-Τραπεζική-Ασφαλιστική
 • Λογιστική-Ελεγκτική
 • Οργάνωση, Διοίκηση Επιχειρήσεων- Καινοτομίες
 • Marketing
 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Διοίκηση, Διαχείριση, Εξυγίανση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Νέες μορφές επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη και νέες τεχνολογίες
 • Οικονομική Ιστορία

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Πανεπιστημιούπολη, Κοίλα, 50150 Κοζάνη) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 •  Αίτηση (διαθέσιμη πατώντας εδώ)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες
 • Αποδεικτικά στοιχεία επαρκής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας
 • Αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από τις περιοχές που έχουν προκηρυχθεί και προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής
 • Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή-Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση)
 • Γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής
 • Προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 24610 68222 και 24610 68207 ή στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: [email protected]. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram