Υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γνωστικά αντικείμενα, προθεσμία
Το Τμήμα  Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ αποφάσισε να προκηρύξει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

Το Τμήμα  Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ αποφάσισε να προκηρύξει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

Γνωστικά αντικείμενα:

Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας

 • Νεοελληνική Ιστορία: τρεις (3) θέσεις
 • Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων: δύο (2) θέσεις
 • Τουρκολογία: δύο (2) θέσεις
 • Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου: τρεις (3) θέσεις
 • Κοινωνική Ανθρωπολογία: δύο (2) θέσεις

Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία: τρεις (3) θέσεις
 • Μεσαιωνική Ιστορία των Σλαβικών Λαών: μία (1) θέση
 • Ρωμαϊκή Ιστορία: μία (1) θέση

Τομέας Αρχαιολογίας

 • Προϊστορική Αρχαιολογία: τέσσερεις (4) θέσεις
 • Κλασική Αρχαιολογία: δύο (2) θέσεις
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία: δύο (2) θέσεις

Τομέας Ιστορίας της Τέχνης

 • Ιστορία της Τέχνης: δύο (2) θέσεις

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία από 15 Μαρτίου έως και 27 Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310 995223.

Ολόκληρη η προκήρυξη

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram