Υπ. Υγείας: Σαρωτικές αλλαγές στο ΕΣΥ για γιατρούς και ιδιωτικό τομέα

Όλο το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση - Τι προβλέπει
Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων την άσκηση ιδιωτικού έργου από γιατρούς κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ουσιαστικά οι νοσοκομειακοί γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης θα μπορούν να παρέχουν ιδιωτικές υπηρεσίες

Σαρωτικές αλλαγές στο ΕΣΥ προετοιμάζει με το νέο νομοσχέδιο "σκούπα" το υπουργείο Υγείας που αφορά σειρά ζητημάτων απασχόλησης γιατρών σε νοσοκομεία και ιδιωτικό τομέα.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων την άσκηση ιδιωτικού έργου από γιατρούς κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ουσιαστικά οι νοσοκομειακοί γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης θα μπορούν να παρέχουν ιδιωτικές υπηρεσίες.

Όπως ορίζει το νομοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα προκήρυξης θέσεων μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα καλύπτονται από γιατρούς που θα έχουν τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος. Οι γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία θα έχουν τη δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με πρώτιστο γνώμονα τη στήριξη του δημόσιου συστήματος, να ασκούν περιορισμένα ιδιωτικό έργο ή να παρέχουν υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα.

Προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας με καθεστώς μερικής απασχόλησης

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η προκήρυξη θέσεων με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα οι θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που αποβαίνουν άγονες να προκηρύσσονται ως θέσεις μερικής απασχόλησης. Οι γιατροί, που διορίζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης διατηρούν το δικαίωμα ετεροαπασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής και το δικαίωμα διατήρησης ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου. Ο διορισμός του ιατρού σε θέση μερικής απασχόλησης έχει χρονική διάρκεια τριών ετών. Με τη συμπλήρωση των τριών (3) ετών η θέση επαναπροκηρύσσεται είτε ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε ως μερικής απασχόλησης και ο ιατρός που την κατέχει, δύναται να παραμένει σ’ αυτήν μέχρι την επαναπλήρωσή της. Οι ιατροί με καθεστώς μερικής απασχόλησης εργάζονται τρεις ημέρες την εβδομάδα σε επτάωρο συνεχές πρωινό τακτικό ωράριο, συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας των νοσοκομείων και λαμβάνουν αναλογία αποδοχών ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. αντίστοιχου βαθμού πλήρους απασχόλησης. Αν ο ιατρός δεν αποδεχθεί την τοποθέτησή του στη θέση μερικής απασχόλησης ή παραιτηθεί από αυτή, δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ., πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία μη αποδοχής του διορισμού ή παραίτησης από τη θέση.

Ο διορισμός του ιατρού σε θέση μερικής απασχόλησης έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ετών. Με τη συμπλήρωση των τριών (3) ετών η θέση επαναπροκηρύσσεται είτε ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε ως μερικής απασχόλησης και ο ιατρός που την κατέχει, δύναται να παραμένει σ` αυτήν μέχρι την επαναπλήρωσή της. Οι ιατροί με καθεστώς μερικής απασχόλησης εργάζονται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα σε επτάωρο συνεχές πρωινό τακτικό ωράριο, συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας των νοσοκομείων και λαμβάνουν αναλογία αποδοχών ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. αντίστοιχου βαθμού πλήρους απασχόλησης. Αν ο ιατρός δεν αποδεχθεί την τοποθέτησή του στη θέση μερικής απασχόλησης ή παραιτηθεί από αυτή, δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ., πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία μη αποδοχής του διορισμού ή παραίτησης από τη θέση.

Ο χρόνος παραμονής του ιατρού σε θέση μερικής απασχόλησης αναγνωρίζεται κατά τα τρία πέμπτα (3/5) ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ. και προσμετράται για την κατάληψη θέσης και τη βαθμολογική εξέλιξη ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του καθεστώτος μερικής απασχόλησης, ο αριθμός και το είδος των εφημεριών, η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram