Υπ. Πολιτισμού: Η αίτηση και πώς συμπληρώνεται (200 θέσεις)

Αφορά πτυχιούχους και απόφοιτους Λυκείου - ΙΕΚ και Γυμνασίου

Υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ηλικίας 18 - 65 ετών, μπορούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία για την πρόσληψη 200 υπαλλήλων στο υπουργείο Πολιτισμού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 12 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 23 του ίδιου μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  • Οι προσλήψεις αφορούν 28 περιοχές της χώρας
  • Ζητείται προσωπικό 15 διαφορετικών ειδικοτήτων
  • Συμμετέχουν υποψήφιοι όλων των κατηγοριών: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ
  • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική αίτηση ΑΣΕΠ ΣΟΧ6

Συμπληρώστε σωστά την αίτηση

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η συμπλήρωση της αίτησης για τις 200 θέσεις στο υπ. Πολιτισμού (ΤΑΠΑ).

Το κρίσιμο σημείο της αίτησης είναι η επιλογή των ειδικοτήτων και των θέσεων στις 28 διαφοετικές περιοχές.

Ό,τι δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση, οφείλουν να το τεκμηριώνουν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Πώς πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση για 200 νέες προσλήψεις

Το weconsult, σύμφωνα με δηλώσεις των στελεχών του, αναλαμβάνει την πλήρη επαγγελματική προετοιμασία της υποψηφιότητας, όσον αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών, στη μεγιστοποίηση των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος και στη σωστή κατάρτιση του φακέλου.

Το πακέτο αυτό προσφέρεται σε νέα, προνομιακή, τιμή.

Τηλεφωνήστε, τώρα, και κλείστε άμεσα ραντεβού.

Επικοινωνία: 211 955 5050

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram