Υπ. Εργασίας: 100.000 νέες θέσεις - Αρχίζουν άμεσα οι αιτήσεις

Ποιους αφορά - Αναλυτικές πληροφορίες
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Εργάνη

Ξεκινάει αύριο, Τετάρτη 14 Ιουλίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για να προσληφθούν σε επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού και επισιτισμού, οι εποχικά εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης.

Η κυβέρνηση δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες αυτών των κλάδων, να πραγματοποιήσουν προσλήψεις, εντάσσοντας τους εργαζόμενους στο ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Από το υπουργείο Εργασίας, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), για τις επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Αυτοί είναι:

(ΚΑΔ 55.10, 55.20, 55.30. 55.90.14, 55.90.19, 79.11, 79.12 και 79.90 και 56.10, 56.21 56.29, 56.30). Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Εργάνη.

Σημειώνεται ότι οι προσλήψεις που θα προκύψουν, θα αφορούν εργαζόμενους, οι οποίοι επιδοτήθηκαν το 2019 και 2020, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός και έως και έξι μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Στην αίτηση αυτή οι επιχειρήσεις-εργοδότες δηλώνουν, ότι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα είναι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, θα υπάρξει έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα. Όμως, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής τους, οι επιχειρήσεις – εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. Εκεί, δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή τους στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων από αύριο 14/7/2021 και μετά τις 18.00.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram