Ξεκινούν οι αιτήσεις για θέσεις εργασίας στον δήμο Αθηναίων

Δικαιολογητικά, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023.

Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, η υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας στον δήμο Αθηναίων.

Ζητούνται νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι και στελέχη υποδοχής.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31/12/2023 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Θα επιλεγούν άτομα κυρίως Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για θέσεις εργασίας στον δήμο Αθηναίων - Οι ειδικότητες

Οι θέσεις εργασίας αφορούν στις εξής ειδικότητες:

  • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
  • ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτές
  • ΠΕ Ψυχολόγοι
  • ΠΕ Ψυχίατροι
  • ΔΕ Στελέχη Υποδοχής

Ξεκινούν οι αιτήσεις για θέσεις εργασίας στον δήμο Αθηναίων - Αμοιβή

Τα επιλεγέντα στελέχη στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης έργου θα λάβουν την ακόλουθη αμοιβή:

  • Για τον κωδικό θέσης: 101, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2023 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων, αποδόσεων και ασφαλιστικών εισφορών στα 2.550€
  • Για τον κωδικό θέσης 102: ΠΕ ή ΣΕ Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών: από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2023 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων, αποδόσεων και ασφαλιστικών εισφορών στα 2.550€. ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών / Νοσηλευτριών: από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2023 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων, αποδόσεων και ασφαλιστικών εισφορών στα 2.100€
  • Για τον κωδικό θέσης: 103, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2023 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων, αποδόσεων και ασφαλιστικών εισφορών στα 2.550€
  • Για τον κωδικό θέσης: 104, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2023 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων, αποδόσεων και ασφαλιστικών εισφορών στα 1.100€ (μερική απασχόληση με φυσική παρουσία και σε ωράριο που προσαρμόζεται στις ανάγκες των ωφελούμενων)
  • Για τον κωδικό θέσης: 105, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2023 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων, αποδόσεων και ασφαλιστικών εισφορών στα 2.100€

Ξεκινούν οι αιτήσεις για θέσεις εργασίας στον δήμο Αθηναίων - Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π. 153536/24-05-2023 Ανακοίνωσης , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π. 153536/24-05-2023 Ανακοίνωσης.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram