Προκηρύξεις Δημoσίου

Μεγιστοποιείστε τις πιθανότητες επιτυχίας

Στην weconsult γνωρίζουμε πως θα αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας για μία θέση στο Δημόσιο με τη σωστή στρατηγική και την άριστη καθοδήγηση στις δαιδαλώδεις διαδικασίες

Τα στοιχεία του ΑΣΕΠ δεν επιδέχονται παρερμηνειών: μία στις τέσσερις αιτήσεις απορρίπτεται, λόγω ελλιπών στοιχείων, μη ορθών εντύπων, λανθασμένων κωδικών. Κάθε προκήρυξη του στενού και ευρύτερου δημοσιού τομέα απαιτεί συγκεκριμένη στρατηγική.

we Είμαστε εδώ για να συν-διαμορφώσουμε την στρατηγική και να την αποτυπώσουμε στα έντυπα συμμετοχής.

we Είμαστε εδώ για να μεγιστοποιήσετ τον αριθμό των μορίων κατά την διαδικασία αξιολόγησης

we Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε έγκυρη συμμετοχή στις προκηρύξης του Δημοσίου, αξιοποιώντας στο έπακρο όλα τα προσόντα σας.

we Εγγυόμαστε ότι δεν θα βρείτε το όνομά σας στο κατάλογο απορριπτέων

Στην weconsult προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και την υπηρεσία της συμπλήρωσης αίτήσεων για τις προκηρύξεις όλων των κατηγοριών και σχέσεων εργασίας, στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 • Μόνιμοι υπάλληλοι <<Κ>>
 • Εποχικό προσωπικό (ΣΟΧ)
 • Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
 • Ειδικές αιτήσεις ευρύτερου δημοσίου τομέα (Σώματα Ασφαλείας, ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ)
 • Υγεία (επικουρικό προσωπικό)
 • Ενστάσεις

Υπηρεσίες

Προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού (Κ)

Στάδιο Α

Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Ανάλυση και καταγραφή προσόντων υποψηφίου
 • Καθορισμός της συνάφειας προσόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης
 • Καταγραφή δικαιολογητικών που διασφαλίζουν την πληρότητα της υποψηφιότητας, με στόχο τη μεγιστοποίηση των μορίων
 • Ενημέρωση για τον τρόπο έκδοσης – επικύρωσης των δικαιολογητικών (τόπος, υπηρεσία, χρόνος)
 • Διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών σε προκηρύξεις της ειδικότητάς του υποψηφίου
 • Χάραξη προσωπικής στρατηγικής ανάπτυξης προσόντων για μελλοντικές προκηρύξεις

Στάδιο Β

Ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης

 • Έλεγχος δικαιολογητικών
 • Εγγραφή στο Μητρώο ΑΣΕΠ (όπου απαιτείται)
 • Συμπλήρωση και αποστολή αίτησης
 • Υπολογισμός μορίων (για άμεσο έλεγχο της κατάταξης στα προσωρινά αποτελέσματα)

Αξία υπηρεσιών 50€

Προκηρύξεις ΣΟΧ,ΣΜΕ, λοιπών φορέων

Στάδιο Α

Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Έλεγχος της συνάφειας των προσόντων του υποψηφίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης
 • Καταγραφή δικαιολογητικών που διασφαλίζουν την πληρότητα της υποψηφιότητας, με στόχο τη μεγιστοποίηση των μορίων
 • Ενημέρωση για τον τρόπο έκδοσης – επικύρωσης των δικαιολογητικών (τόπος, υπηρεσία, χρόνος)

Στάδιο Β

Συμπλήρωση Αίτησης

 • Έλεγχος δικαιολογητικών
 • Συμπλήρωση αίτησης
 • Υπολογισμός μορίων (για άμεσο έλεγχο της κατάταξης στα προσωρινά αποτελέσματα)

Αξία υπηρεσιών 35€

3 Βήματα για την επιτυχία

1

Φόρμα

Συμπλήρωση της φόρμας και
καθορισμός του ραντεβού
σας

2

Συνάντηση

Συνάντηση με τον Σύμβουλό μας
για ενημέρωση, καθοδήγηση και
συγκέντρωση των
δικαιολογητικών

3

Υποβολή

Συμπλήρωση και υποβολή
της αίτησης, μετά από τον
έλεγχο των δικαιολογητικών

Δείτε όλες τις προκηρύξειςΔείτε τις προκηρύξεις