Τράπεζα της Ελλάδος: Αιτήσεις εκτός ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις

Σε πλήρη εξέλιξη η υποβολή - Ειδικότητες και προθεσμία
Αρχίζει από σήμερα Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσω της 1/2021 προκήρυξης.

Ξεκίνησε από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσω της 1/2021 προκήρυξης.

Η διαδικασία θα γίνει εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα, χωρίς την συνδρομή του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου.

Το νέο προσωπικό - σύμφωνα με τον κανονισμό της Τράπεζας της Ελλάδος - θα προσληφθεί ως δόκιμο για δυο χρόνια και εν συνεχεία θα υπογράψει σύμβαση αορίστου χρόνου.

Όσοι επιλεγούν για πρόσληψη από την Τράπεζα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι και φυγόδικοι.
  • Πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της περιφέρειας του τόπου γέννησής τους.
  • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’ (για τους Έλληνες άνδρες) και για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια αντίστοιχο πιστοποιητικό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό ότι δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν στην Τράπεζα να προβεί σε έρευνα των προσωπικών τους στοιχείων εντός του νομίμου πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας και υπό απόλυτη εμπιστευτικότητα

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη

Αιτήσεις τώρα

Οι υπηρεσίες workenter.gr είναι εδώ, για να σας δημιουργήσουν την αίτηση, να συντάξουν τις απαραίτητες δηλώσεις και να ελέγξουν τα δικαιολογητικά. 

Αξιοποιείστε την ευκαιρία, τηλεφωνόντας τώρα στα:

  • 211 9555 025
  • 211 9555 099
  • 211 9555 050

Ώρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έςω Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα.

Εναλλακτικά

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνό σας. 

Εργασιακός σύμβουλος θα σας απαντήσει για τα επόμενα βήματα.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram