Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής

Αναλυτικά το προφίλ των μελών
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, δηλαδή μέχρι και τις 14/4/2025.

Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου «Ethniki Holdings S.à.r.l.» της Εταιρείας προχώρησε, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Andrzej Piotr Klesyk Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Σταύρος Κωνσταντάς Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Τάσσος Αναστασίου Εκτελεστικό Μέλος

Σταύρος Καραγρηγορίου Εκτελεστικό Μέλος

Stuart Jeffrey Davies Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Μαστρόκαλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Matthew George Alfred Bryant Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξανδρος Φωτακίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Ρόκας Μη Εκτελεστικό Μέλος

Peter William James Rutland Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χριστίνα Θεοφιλίδη Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, δηλαδή μέχρι και τις 14/4/2025.

- Ο κ. Andrzej Piotr Klesyk διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε θέσεις ανώτερου στελέχους συμβουλευτικών εταιριών και έχει ηγηθεί της PZU, της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρίας της Πολωνίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Catholic University of Lublin και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Harvard Business School.

- Ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής το 2011 αναλαμβάνοντας καθήκοντα CFO και ηγείται του διοικητικού σχήματος της Εθνικής Ασφαλιστικής από το 2016. Είναι κάτοχος πτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος άδειας Αναλογιστή.

- Ο κ. Τάσσος Αναστασίου διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε θέσεις ανώτερου στελέχους εταιριών του ασφαλιστικού κλάδου με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάλυση δεδομένων. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στον Αναλογισμό από το London School of Economics και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD.

- Ο κ. Σταύρος Καραγρηγορίου διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής το 2016 αναλαμβάνοντας καθήκοντα CFO. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το University of Strathclyde.

- Ο κ. Stuart Jeffrey Davies διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ασφαλιστικές, αντασφαλιστικές και ελεγκτικές εταιρίες. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Legal & General Group το 2017 αναλαμβάνοντας καθήκοντα Group CFO. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Μαθηματικά από το Oxford University, St.Catherine’s College και μέλος του Ινστιτούτου Αναλογιστών της Αγγλίας.

- Ο κ. Βασίλειος Μαστρόκαλος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και επί σειρά ετών ανήκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Essex University.

- Ο κ. Matthew George Alfred Bryant είναι Managing Director της CVC στην Ευρώπη και υπεύθυνος για την εξεύρεση πόρων και εκτέλεση νέων επενδύσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα καθώς και για την επίβλεψή τους. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Φυσική από το Oxford University, Jesus College.

- Ο κ. Αλέξανδρος Φωτακίδης είναι Partner της CVC και επικεφαλής των εργασιών της στην Ελλάδα επιβλέποντας κορυφαίες εταιρίες και τις ομάδες διαχείρισής τους. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά και στη Γεωγραφία από το University College London και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Περιβαλλοντική και Φυσικών Πόρων Οικονομία από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

- Ο κ. Κωνσταντίνος Ρόκας είναι Managing Director της CVC στην Ελλάδα, με 15ετή εμπειρία ως σύμβουλος στρατηγικής επενδύσεων και διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Yale University και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Harvard Business School.

- Ο κ. Peter William James Rutland είναι Managing Partner και Global Head των Οικονομικών Υπηρεσιών της CVC. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά και στη Διοίκηση από το Cambridge University και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD.

- Η κα Χριστίνα Θεοφιλίδη εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος το 2018 και ορίστηκε Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά και στη Ψυχολογία από το Swarthmore University και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram